Funfact!

08-02-2023

Overige berichten
Funfact: Uit een recente enquete, gehouden onder 600 aanmelders van één specifiek nieuwbouwproject, bleek 52,6% doorverwezen te zijn door kennissen/vrienden, 36,7% kwam met het project in aanraking door onze online campagnes en maar 3% kwam vanuit Funda. Dat onderbouwt onze mening over het feit dat daar niet jouw te targeten doelgroep zit.